Adaptéry pro ovládání z volantu

Adaptéry pro ovládání z volantu4CarMedia nabízejí ideální řešení pro ty, kteří přišli o možnost používání dálkového ovládání z volantu po výměně sériového radiopřijímače.

Profesionální příslušenství car audio

Seznamte se s úplným sortimentem profesionálního příslušenství pro instalace car audio!

Příslušenství pro instalace car audio je nezbytným prvkem každého audiosystému - bez něj nespojíme hlavní komponenty, ani zařízení neuvedeme do provozu.

Klíče pro demontáž rádia

Potřebujete-li správně a bezpečně vyjmout rádio z přístrojové desky, máme pro Vás patřičné nástroje!

Výhoda použití souborů mp3 v autě

Car audio mp3Hudba zapsaná v podobě souborů mp3 je synonymem pohodlí. Soubory mp3 je možné vypálit na disk CD a přehrávat v autě. Zásuvka USB v přístrojích car audio je již téměř standardem, lze tedy několika kliknutími zkopírovat oblíbené zvuky také na pendrive. A co víc, Signálové vstupy AUX u car audio mohou bezdrátově spolupracovat se zařízeními typu smartphone, iPhon, iPad - využívanými jako nosiče dat nebo zdroje zvuku.

Konverze z formátu Audio-CD do mp3

Soubory mp3, v porovnání s formátem Audio-CD, jsou komprimované a lehce se s nimi manipuluje . K převodu souborů audio na formát mp3 slouží jednoduché počítačové programy, umožňující snadný převod zvukových stop z nosičů Audio-CD a jejich záznam na pevný disk. Aplikace umožňuje vybírat z disku všechny nebo jednotlivé skladby a zapisovat je do souborů ve formátu MP3, AAC, OGG, WMA a WAV. Vybranou aplikaci je potřeba nainstalovat a spustit a do mechaniky vložit disk Audio-CD. Obvykle stačí pouze označit skladby pro konverzi a stisknout příslušné tlačítko v okně aplikace. Program nás krok po kroku vede procesem konverze.

Zlepšení úrovně hlasitosti nahraných skladeb

Pokud soubory mp3 pocházejí z desek s různou úrovní hlasitosti, může kvalita hudebních skladeb vyžadovat úpravu. Speciální software zajistí shodnou úroveň hlasitosti sestavě skladeb nahraných z mnoha zdrojů.

Korekce skladeb se provádí nejen na základě špičkových hodnot, ale rovněž statistické analýzy hlasitosti, jakou bude vnímat lidské ucho.

Porovnání jakosti zvuku ve formátu Audio-CD a mp3

Je potřeba zdůraznit, že soubory mp3 jsou založeny na metodě ztrátové komprese , v důsledku čeho neexistuje možnost zrekonstruovat originální signál.

Algoritmus pro korekci souborů je založen na matematickém modelu sluchového vnímání průměrného člověka. Z principu je jakost zvuku Audio-CD lepší než mp3. Nelze ovšem vyloučit, že část lidí bude slyšet chybějící, odřezané zvuky. Bude tedy ohodnocení jakosti zvuku přehrávaného ze souboru mp3 velmi subjektivní.

Změna koeficientu komprese během konverze je tzv. datový tok (bitrate). Tento parametr může způsobit ztrátu kvality, ale je obtížné jej vyjádřit v měřitelné podobě. Na kvalitu skladby má vliv nejen vlastní zvuk, který komprimujeme, ale i řada dalších činitelů.

Jsou dostupné konvertory umožňující proměnlivý datový tok (VBR), přizpůsobující se dynamice hudby. V případě klidných a méně náročných fragmentů se parametr bitrate snižuje a v případě dynamických úseků se zvyšuje. To umožňuje zachovat maximálně možnou úroveň jakosti zvuku bez zbytečného zvětšování velikosti souboru. Proměnlivý datový tok se používá málo, jelikož ne vždy se osvědčuje. Většina ztrátových formátů komprese je však založena na parametru CBR, který znamená konstantní datový tok.


Shrnutí

Obrovskou předností hudebních skladeb uložených v podobě souborů mp3 je možnost snadného spravování hudebních zdrojů. Velmi důležitý je aspekt komprese, díky kterému není třeba skladovat v autě několik desítek disků. Hudební soubory lze uložit do přenosné paměti nebo mobilního telefonu a konverzi lze provést pomocí počítačových programů.