Adaptéry pre ovládanie z volantu

Adaptéry pre ovládanie z volantu 4CarMedia ponúkajú ideálne riešenie pre vodičov, ktorí po výmene sériovo dodávaného rádioprijímača prišli o možnosť používať diaľkové ovládanie na volante.

Profesionálne príslušenstvo car audio

Spoznajte plný sortiment profesionálneho príslušenstva pre inštalácie car audio!

Príslušenstvo z kategórie car audio je nevyhnutnou súčasťou každého audiosystému – bez neho neprepojíme žiadne komponenty ani nespustíme audiosústavu.

Kľúče na demontáž autorádia

Ak potrebujete dobre a bezpečne vybrať autorádio z auta, máme pre vás to správne náradie!

Výhoda používania mp3 v aute

Car audio mp3 Hudba uložená v podobe mp3 súborov je synonymom pohodlia. Súbory mp3 môžu byť nahraté na CD disku a prehrávané v aute. USB konektor vo vybavení vozidla je dnes už skoro štandard, preto môžete obľúbené zvuky niekoľkými klikmi skopírovať aj na USB kľúč. Navyše, Signálne vstupy AUX v car audio môžu medzi sebou bezdrôtovo spolupracovať zariadenia ako smartphone, iPhon, iPad - využité ako nosič dát alebo zvukový zdroj.

Konverzia z Audio-CD na mp3

Súbory mp3, v porovnaní s Audio-CD, sú kompresované a jednoducho sa s nimi pracuje . Na konverziu audio súborov na mp3 slúžia počítačové programy, ktoré uľahčujú konverziu zvukových stôp z Audio-CD a ich zápis na harddisk. Aplikácia umožňuje vyčleniť na disku všetky alebo jednotlivé skladby a uložiť ich vo formáte MP3, AAC, OGG, WMA i WAV. Predmetnú aplikáciu je potrebné nainštalovať a spustiť, následne vložiť Audio-CD. Zvyčajne stačí iba označiť skladby, stlačiť príslušné tlačidlo v okne daného programu. Program nás krok po kroku vedie procesom konverzie.

Zlepšenie úrovne hlasitosti nahratých skladieb

Ak sú súbory mp3 z nosičov s rôznou úrovňou hlasitosti, môže si kvalita hudobných skladieb vyžadovať zlepšenie. Špeciálny program zaistí rovnakú úroveň hlasitosti celej kompilácii skladieb pochádzajúcich z rôznych zdrojov.

Korekcia súborov sa deje nielen na základe vrcholových hodnôt, ale rovnako aj na základe štatistickej analýzy hlasitosti, ktorá bude pre ľudské ucho počuteľná.

Porovnanie kvality zvuku vo formáte Audio-CD a mp3

Treba zdôrazniť, že súbory mp3 vychádzajú z metódy stratovej kompresie, čo znamená, že sa originálny signál nedá zrekonštruovať.

korekčný algoritmus vychádza z matematického modelu sluchovej percepcie priemerného poslucháča. V zásade platí, že kvalita zvuku Audio-CD je lepšia ako mp3. Nedá sa však vylúčiť, že časť ľudí bude počuť aj chýbajúce zvuky. Preto je hodnotenie kvality zvuku prehrávaného ako mp3 súbor veľmi subjektívnou záležitosťou.

zmena súčiniteľa kompresie počas konverzie sa nazýva bitrate. Tento parameter môže zapríčiniť stratu kvality, ale ťažko sa to prenáša na merateľnú hodnotu. Na kvalitu nahrávky má vplyv nielen kompresovaný zvuk, ale aj rad iných faktorov.

V súčasnosti sú dostupné konvertory umožňujúce premenlivý dátový tok (VBR), prispôsobujúci sa dynamike hudby. V prípade pokojných a menej náročných úsekov, sa bitrate znižuje a pri dynamických pasážach zvyšuje. Umožňuje to zachovať podľa možností najvyššiu kvalitu bez zbytočnej veľkosti súboru. Premenlivý dátový tok sa využíva zriedkavo, pretože jeho využitie nie je vždy namieste. Väčšina stratových formátov vychádza z parametra CBR, ktorý je dátovým tokom s pevnou hodnotou.


Zhrnutie

Mimoriadnou výhodou hudobných skladieb uložených vo formáte mp3 je možnosť jednoduchého manažovania hudobných súborov. Veľmi dôležitý je aj aspekt kompresie, vďaka ktorej netreba mať v aute veľa CD nosičov. Hudobné súbory môžu byť uložené v prenosnej pamäti alebo v mobilnom telefóne, pričom konverzia môže prebehnúť pomocou počítačových programov.