Land: Tsjechische Republiek

Adapters voor stuurwielbesturing

Adapters voor stuurwielbesturing4CarMedia biedt een ideale oplossing aan voor degene die na het vervangen van de fabrieksradio de afstandsbediening vanuit het stuurwiel niet meer kunnen gebruiken.

Professionele car audio-accessoires

Maak kennis met het volledige assortiment van professionele accessoires voor car audio-installatie!

Accessoires voor car audio-installatie zijn een onmisbaar element van elk audio-systeem – zonder ze is het niet mogelijk om de hoofdcomponenten aan te sluiten en de apparatuur te gebruiken.

Demontagesleutels voor radio

Als u snel en veilig een radio van het dashboard wilt verwijderen, hebben we voor u het juiste gereedschap!

Contact

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLEN

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,
Regionale Rechtbank van Łódź- Śródmieście
KRS-nr.: 0000165815
Maatschappelijk kapitaal: PLN 3.300.000,-

info@4carmedia.com

  1. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. met zetel te Łódź, adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, informeert u dat hij een verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zal zijn.
  2. Bij de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie u contact kunt opnemen via e-mail dpo@tme.
  3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt krachtens art. 6 lid 1 punt a van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (verder: AVG) om eventuele contact te nemen en door middel van een formulier ingediende probleem/vraag te beantwoorden.
  4. De verstrekking van persoonsgegevens is vrijwillig, hoewel noodzakelijk om een antwoord te krijgen.
  5. Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat u antwoord heeft gekregen op uw vraag/probleem dat is gemeld met behulp van een formulier, of totdat u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens intrekt.
  6. U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking ervan.
  7. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht van intrekking van de toestemming. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
  8. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.