Adaptéry pro ovládání z volantu

Adaptéry pro ovládání z volantu4CarMedia nabízejí ideální řešení pro ty, kteří přišli o možnost používání dálkového ovládání z volantu po výměně sériového radiopřijímače.

Profesionální příslušenství car audio

Seznamte se s úplným sortimentem profesionálního příslušenství pro instalace car audio!

Příslušenství pro instalace car audio je nezbytným prvkem každého audiosystému - bez něj nespojíme hlavní komponenty, ani zařízení neuvedeme do provozu.

Klíče pro demontáž rádia

Potřebujete-li správně a bezpečně vyjmout rádio z přístrojové desky, máme pro Vás patřičné nástroje!

Vliv hudby na styl řízení auta

Hudba v autě Hudba nás obvykle provází při provádění každodenních činností, věnování se sportu, jak i při cestování. Stojí za úvahu, zda hlasitost a druh přehrávané hudby mají vliv na naše chování během jízdy.

Výzkum závislosti mezi hudbou a stylem řízení auta

Existují různé teorie spojené s působením hudby na styl jízdy řidičů. V tomto kontextu byla provedena řada výzkumů, které zároveň měly vést ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Vyplývá z nich, že nejen hlasitost, ale také druh hudby ovlivňuje naše chování za volantem.

Závěry profesora Warrena Brodského

Jedním z vědců, zabývajících se uvedenou tématikou, je Warren Brodsky, profesor psychologie hudby a ředitel Hudební vědecké laboratoře při katedře umění na Univerzitě Ben-Guriona v Izraeli. V roce 2015 publikoval práci s názvem “Řízení auta s hudbou: kognitivně-behaviorální důsledky” (“Driving with Music: Cognitive-Behavioral Implications”).

Profesor Warren Brodsky došel k těmto závěrům:

  • hudba ovlivňuje styl jízdy, dopouštění se přestupků, chyby a chování na silnici;

  • existují pádné důkazy svědčící o tom, že jedním z hlavních důvodů vzniku nehod je rozptýlení pozornosti řidiče;

  • rozptýlení řidiče vozidla může být způsobeno únavou, vedením telefonního hovoru, psaním textové zprávy a také nedostatkem soustředění způsobeného hudbou v autě;

  • auto je jediným místem, ve kterém můžete zemřít v důsledku poslechu nevhodných hudebních žánrů;

  • jak začínající, tak i zkušení řidiči si musejí být více vědomi toho, že hudba má vliv na jejich chování během jízdy.

Bezprostřední vliv hudby na řidiče

Úkolem hudby je zpříjemňovat čas strávený za volantem, vyvolat pocit uvolnění a neovlivňovat negativně naše psychomotorické schopnosti. Dále pak je během delších cest důležité, aby nás neuspávala, ba právě naopak - stimulovala k bdělosti.

Můžeme se setkat s tezemi, že rychlé a rytmické skladby emociálně „pohánějí“ řidiče a způsobují uvolnění, a dokonce riskování, zatímco „nejbezpečnější“ druhem hudby je klasika.

Nejjednodušší způsoby, jak si poradit s negativním vlivem hudby

Během jízdy je důležitá optimální hlasitost, která nás nebude dráždit a bude adekvátní situaci. Je také lepší nuceně neposlouchat hudební žánry, které nám nevyhovují, i když je to třeba klasická hudba, která z principu způsobuje nejmenší ohrožení.

Hluk v autě jako prvek snižující koncentraci řidičů

Nežádoucím jevem, který nám komplikuje poslech hudby v autě, je problém nadměrného hluku. Výrobci aut stále zdokonalují technologii tlumení interiéru auta, nicméně však existují způsoby, jak zlepšit kvalitu tlumení svépomocí.

Příslušenství mající vliv na zvýšení bezpečnosti

0

0

I chvilkové odtržení pozornosti od silnice vyvolává reálné ohrožení během jízdy. Za příslušenství ovlivňující zlepšení bezpečnosti se považují:

1.Radiopřehrávače s ovládáním na volantu.

2.Adaptéry ovládání, které jsou vhodné pro většinu značek aut.

3.Adaptéry pro hands-free - bluetooth.

4.Měniče CD s kabely různé délky, umisťované ve vhodném místě v autě, které umožňují rychle změnit přehrávaný repertoár.

5.Autoantény s dobrou kvalitou a selektivitou, které mají odrušovací filtr a zesilovač vylepšující přijímaný signál – eventuální šumy, praskání a ztráta rozhlasové stanice může totiž popuzovat řidiče.

Kvalita systému car audio

Naše smysly se stávají ostřejšími, když zvuky a tóny, které nám přicházejí, jsou jasné. Nikdo nemá rád „zamlžený“ zvuk nebo situace, kdy je třeba se zaposlouchat a domýšlet se, jaká je to melodie. Na druhé straně i oblíbená hudba přehrávaná příliš „jiskřivě a se zrnitým zněním“ zavádí prvek znervóznění a podráždění. Způsobuje, že se rychle unavíme a cesta se stane nepříjemnou, že raději jedeme bez hudby.

Tak tedy je významná kvalita zvuku systému car audio. Čím lepší je zařízení, tím větší je spokojenost s poslechem. Nepochybně stojí za to investovat do dobrého přehrávače a vhodně vybrat kabely car audio a autoreproduktory.


Shrnutí

Samozřejmě se stává, že jedeme po nějaké trase a nevěnujeme pozornost repertoáru hrajícím na pozadí. Lidský mozek se totiž umí vypnout při nepotřebných podnětech a soustředit se na to, co je nezbytné. Nicméně však jak kvalita přehrávaného zvuku, tak i druh poslouchané hudby ovlivňují naši jízdu a ve svém důsledku bezpečnost našich pasažérů.