Adapters voor stuurwielbesturing

Adapters voor stuurwielbesturing4CarMedia biedt een ideale oplossing aan voor degene die na het vervangen van de fabrieksradio de afstandsbediening vanuit het stuurwiel niet meer kunnen gebruiken.

Professionele car audio-accessoires

Maak kennis met het volledige assortiment van professionele accessoires voor car audio-installatie!

Accessoires voor car audio-installatie zijn een onmisbaar element van elk audio-systeem – zonder ze is het niet mogelijk om de hoofdcomponenten aan te sluiten en de apparatuur te gebruiken.

Demontagesleutels voor radio

Als u snel en veilig een radio van het dashboard wilt verwijderen, hebben we voor u het juiste gereedschap!

Hoe vermindert u lawaai in de auto?

Lawaai leidt de chauffeur af en bemoeilijkt het onderscheiden van signalen van buiten de auto. Verder heeft onderzoek aangetoond dat harde geluiden de ruimtelijke oriëntatie vermindert en zelfs tijdelijk het gezichtsvermogen verslechtert.

Lawaai werkt in op het hele organisme, waaronder het centrale zenuwstelsel, en beïnvloedt de perceptie en concentratie.

Schadelijk geluidsniveau

Geluiden van meer dan 35 decibel, ofwel harder dan de meeste geluiden uit de natuur, zijn schadelijk voor het organisme.

Langdurig verblijf op een plaats waar we te maken hebben met lawaai:

  • van 35 tot 70 db - kan vermoeidheid veroorzaken, het gezichtsvermogen verzwakken en het spraakbegrip bemoeilijken;
  • van meer dan 70 db - stelt ons ook bloot aan hoofdpijn. Een dergelijk hoog geluidsniveau in de auto treedt niet alleen op als we met extreem hoge snelheid over de snelweg rijden.

De gevolgen van de blootstelling aan een hoog geluidsniveau verdwijnen in de loop van de tijd, maar beïnvloeden de rijvaardigheid wel.

Passieve geluidsdemping in de auto

Passieve geluidsdemping

Tot het laatste decennium van de vorige eeuw vond de geluidsdemping in auto's uitsluitend passief plaats. Dit betekent dat de constructie van het voertuig het lawaai moest beperken. Dit betrof met name de aard en de dikte van de elementen die de passagiers scheidden van de motor en de straat. Passieve methoden worden uiteraard nog steeds toegepast en zijn steeds effectiever, omdat er meer hermetische en zware isolatiematerialen worden gebruikt.

Deze benadering van geluidsdemping in de auto vertaalt zich echter ook in de prijs. Stillere auto's zijn niet alleen duurder in aanschaf, maar ook in de exploitatie, omdat hun massa zorgt voor hoger brandstofverbruik.

Lawaai tegen lawaai

Een alternatieve methode voor geluidsdemping in de auto is het ANR-systeem (Active Noise Reduction), ofwel actieve lawaaireductie.

Dit is het zgn. anti-lawaai, of anders gezegd - tegenruis. Met deze term wordt een geluidssignaal aangeduid dat wordt uitgezonden door de luidsprekers en het geluid dat is gegenereerd door de motor vermindert.

De op elkaar botsende geluidsgolven "slaan elkaar dood", waardoor het interieur van de auto stiller wordt. Dit systeem is echter niet ideaal. Veel hangt af van de kwaliteit van de omzetters die het geluid van de motor opvangen, de algoritmen die de mate van anti-lawaai berekenen, maar ook de luidsprekers die het tijdens het rijden uitzenden.

Doe-het-zelf geluidsdemping

Autowerkplaatsen bieden de montage van extra dempende materialen aan, zoals:

De kosten hangen af van de plaats waar ze gemonteerd worden, maar ook van de aard en hoeveelheid van het gebruikte materiaal.

Het is de moeite waard om materialen te monteren:

  • tussen de motor en het interieur van het voertuig;
  • op de vloer;
  • en ook op deuren die meestal het slechts geïsoleerde element zijn.

Het isoleren van de deuren zorgt ervoor dat langsrijdende voertuigen geen hard gesuis veroorzaken en dat rijden met een hoge snelheid aanzienlijk stiller is. Zelfs het geluid van een dichtslaande deur verandert van een harde klap in een klik.

Houd er echter rekening mee dat geluiddemping een hoger gewicht van het voertuig betekent. Matten zijn zwaar en kunnen een vergelijkbare invloed op het brandstofverbruik hebben als het meenemen van een extra passagier.

Banden en geluidsniveau

Het geluidsniveau dat de chauffeur en passagiers ervaren, wordt ook beïnvloed door de banden, en met name de breedte van de band en het soort loopvlak.

Een smallere band betekent in de regel minder lawaai. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel - smalle banden maken meer lawaai op poreuze oppervlakten. Wanneer het loopvlak asymmetrisch en directioneel is, en opgebouwd uit kleine blokjes, dan genereert het minder intensieve geluiden.

Banden die een groter contactoppervlak met het wegdek hebben dan standaard banden, zoals bijvoorbeeld regenbanden, zorgen niet alleen voor een beter contact van de band met nat asfalt, maar reduceren ook het suizen van lucht in de gleuven.

Wanneer u besluit om banden te kopen, houdt u rekening met verschillende aspecten, maar hun geluidsniveau is zeker geen beslissende factor. Als u echter kunt kiezen uit een aantal modellen met vergelijkbare parameters, loont het de moeite om de vorm van het loopvlak mee te nemen, omdat dat o.a. het gegenereerde lawaai beïnvloedt.

Klein wijziging, voelbaar verschil

Het lijdt geen twijfel dat het de moeite waard is om de auto geluidsarm te maken. U hoeft niet meteen te proberen het geluidsniveau met tientallen decibels terug te brengen. Zelfs een kleine verbetering van de geluidsdemping veroorzaakt een groot verschil voor het menselijk gehoor. Een reductie van 3 db vertaalt zich naar de helft minder storend lawaai voor chauffeur en passagiers.