Adaptéry pre ovládanie z volantu

Adaptéry pre ovládanie z volantu 4CarMedia ponúkajú ideálne riešenie pre vodičov, ktorí po výmene sériovo dodávaného rádioprijímača prišli o možnosť používať diaľkové ovládanie na volante.

Profesionálne príslušenstvo car audio

Spoznajte plný sortiment profesionálneho príslušenstva pre inštalácie car audio!

Príslušenstvo z kategórie car audio je nevyhnutnou súčasťou každého audiosystému – bez neho neprepojíme žiadne komponenty ani nespustíme audiosústavu.

Kľúče na demontáž autorádia

Ak potrebujete dobre a bezpečne vybrať autorádio z auta, máme pre vás to správne náradie!

Vplyv hudby na spôsob vedenia motorového vozidla

Hudba v aute Hudba nás sprevádza pri každodenných činnostiach, športe, pri cestovaní. Treba sa zamyslieť, či hlasitosť a druh prehrávanej hudby má vplyv na naše správanie na ceste.

Výskum závislostí medzi hudbou a štýlom šoférovania

Existujú rôzne teórie súvisiace s vplyvom hudby na spôsob vedenia motorového vozidla. V tejto oblasti už prebehlo viacero výskumov, ktorých úlohou bolo tiež zvýšiť bezpečnosť na cestách. Vyplýva z nich, že na naše správanie za volantom má nielen hlasitosť, ale aj druh hudby.

Závery profesora Warrena Brodského

Jedným z vedcov, ktorí sa venujú spomínanou tematikou je Warren Brodsky, profesor psychológie hudby a riaditeľ Hudobného vedeckého laboratória na katedre umení Univerzity Ben-Guriona. V roku 2015 publikoval prácu nazvanú “Šoférovanie s hudbou: kognitívno-behaviorálne implikácie” (“Driving with Music: Cognitive-Behavioral Implications”).

Profesor Warren Brodsky formuluje tieto závery:

  • hudba ovplyvňuje štýl jazdy, priestupky, chyby a správanie na ceste;

  • existujú nespochybniteľné dôkazy, ktoré potvrdzujú, že jedným z hlavných dôvodov dopravných nehôd je nepozornosť vodiča;

  • nesústredenosť vodiča môže vyplývať z únavy, telefonovania, písania textových správ, ale aj z nedostatočného sústredenia spôsobeného hudbou v aute ;

  • auto je jediným miesto, v ktorom môžete zahynúť preto, že počúvate nevhodné hudobné štýly;

  • rovnako začiatočníci aj tí skúsenejší vodiči musia pamätať na to, že hudba ovplyvňuje ich správanie počas jazdy.

Priamy vplyv hudby na vodiča

Hudba by mala čas strávený za volantom spríjemniť, priniesť pocit úľavy a nevyplývať negatívne na naše psychomotorické schopnosti. Pri dlhších cestách je dôležité, aby nás neuspávala, ale naopak, viedla k bdelosti.

Možno sa tiež stretnúť s tézami, že rýchle a rytmické skladby „povzbudzujú” emocionálnych vodičov a pôsobia uvoľňujúco, dokonca zlepšujú šikovnosť za volantom, avšak „najbezpečnejším“ druhom hudby je hudba klasická .

najjednoduchšie spôsoby zvládania negatívneho dopadu hudby

Počas jazdy je dôležitá optimálna hlasitosť, ktorá nás nebude dráždiť a ktorá bude zohľadňovať situáciu. Je lepšie nepočúvať nasilu také hudobné štýly, ktoré nám neladia, dokonca aj v prípade, že je to hudba klasická, ktorá predstavuje spravidla najmenšie riziko.

Hluk v aute ako prvok nesústredenosti počas jazdy

Nežiaducim javom, ktorý nám sťažuje počúvanie hudby v aute, je problém nadmerného hluku. Výrobcovia vozidiel neustále zlepšujú technológie odhlučnenia kabíny, existujú však spôsoby, ako si môžete zlepšiť odhlučnenie sami.

Príslušenstvo ovplyvňujúce zvýšenie bezpečnosti

0

0

Dokonca aj dočasná nepozornosť na ceste môže spôsobiť riziko pri jazde. Za príslušenstvo vplývajúce na zlepšenie bezpečnosti sa považuje:

1.Autorádiou s ovládaním na volante.

2.Ovládacie adaptéry, vhodné pre väčšinu automobilových značiek.

3.Adaptéry pre handsfree sady - bluetooth.

4.CD meniče s káblami rôznej dĺžky , umiestnené na dobrom mieste v aute, ktoré umožňuje rýchlo meniť prehrávaný repertoár.

5.Automobilové antény dobrej kvality a selektívnosti, s filtrom proti rušeniu a zosilňovač zlepšujúci prijímaný signál – prípadné šumy a strácanie rozhlasovej stanice môžu vodičov znervózňovať.

Kvalita audiosystému v aute

Naše zmysly sú ostrejšie, ak sú prichádzajúce zvuky a tóny jasné. Nikto nemá rád „zastretý“ zvuk, ani situáciu, ak sa treba započúvať a melódiu si domýšľať. Na druhej strane aj obľúbená hudba prehrávaná príliš „ostrým spôsobom so zrnitým zvukom ”, pôsobí znepokojujúco a dráždivo. Rýchlo sa unavíme a cesta sa stáva natoľko nepríjemná, že radšej cestujeme bez hudby.

Preto je dôležitá tiež otázka kvality zvuku systému car audio. Čím lepšie vybavenie, tým väčšie uspokojenie z posluchu. Bez pochýb treba investovať do dobrého prehrávača a správne zvoliť audiokáble a reproduktory v aute.


Zhrnutie

Samozrejme, stáva sa, že prejdeme nejakú trasu a nevenujeme pozornosť hudbe, ktorá hrá v pozadí. Ľudský mozog dokáže vypnúť nepotrebné podnety a sústrediť sa na to, čo je potrebné. Avšak rovnako kvalita prehrávaného zvuku, jeho hlasitosť a druh počúvanej hudby, to všetko ovplyvňuje našu jazdu, a tým aj bezpečnosť spolucestujúcich.